Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng từ 500.000 VND dùng mã AH500

Dịch vụ in ảnh

darkroom-dich-vu-in-anh-printing-service

DỊCH VỤ IN ẢNH LẤY LIỀN:

Thời gian nhận in ảnh: 9h sáng - 5h chiều.

MÃ DỊCH VỤKHỔ INGIÁ (VND)GHI CHÚ
SVP001

10x15 cm

(4x6 in)

50,000 / 5 tấm
  • Ảnh in từ file digital;
  • Thời gian trả ảnh in là trong vòng 2 tiếng;
  • Mặc định ảnh in sẽ có viền. Vui lòng thông báo trước nếu bạn muốn in không viền.
SVP002

Polaroid

(4x5 in)

50,000 / 5 tấm
SVP003

5x7 cm

(2x2.8 in)

50,000 / 10 tấm

 

- Bước 1: Chọn khổ in và thanh toán.

- Bước 2: Chọn file bạn muốn in trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân của bạn. Lưu ý: Vui lòng crop ảnh VUÔNG nếu bạn chọn in khổ Polaroid.

- Bước 3: Gửi ảnh qua email sales@darkroom.vn

- Bước 4: Giữ hóa đơn và quay lại store nhận ảnh trong vòng 2 tiếng.

 

PRINTING SERVICE:

Printing service is available from 9.00 am to 5.00 pm.

SERVICESIZEPRICE (VND)NOTE
SVP001

10x15 cm

(4x6 in)

50,000 / 5 prints

  • Printing from digital files.

  • Turn-around time is within 2 hour.

  • Standard prints will be bordered. Please notify staff if you want them borderless.

SVP002

Polaroid

(4x5 in)

50,000 / 5 prints

SVP003

5x7 cm

(2x2.8 in)

50,000 / 10 prints

 

- Step 1: Choose printing service and complete your order.

- Step 2: Choose and crop files on your smart phone or laptop. If you print in Polaroid layout, please make a square crop.

- Step 2: Send files to email sales@darkroom.vn

- Step 3: Keep your receipt to take your prints within 2 hour.